මුළුතැන්ගෙය

 චිකන් වඩේ


 චීස් කොත්තුවක් ගෙදරදීම

කැමති කෑමක්. චිකන් කොත්තු, බිත්තර කොත්තු, එළවළු කොත්තු විතරක් නෙමේ දැන් ඔන්න චීස් කොත්තුත්

පැණි කජු


රසට, ගුණට තෙලෙන් උයන්නේ මෙහෙමයි

පාම් තෙල්
අද වෙළෙඳ පොළේ බහුලවම දකින්න ලැබෙන්නේ පාම් තෙල්. පාම් ගසෙන් නිපදවන

අඹ චට්නි


බිත්තර බත්


More News »

add_one