මුළුතැන්ගෙය

වටලප්පම්


දෙල් සලාදය


ඉස්සන් බැදුමක්

කොච්චර උෂ්ණ වුනත් ඉස්සෝ කියන්නේ කවුරුත් ප්‍රිය කරන කෑමක්. ලේසියෙන්ම ඉස්සන් බැදු

 චොප්සිPrawn with MIX rice..


චිකන් කේක්


More News »

add_one